Carins Tennis o Padel AB 

Kortfattade Padelregler

  • På en vanlig plan spelar man alltid dubbel
  • Poängräkning är samma som tennis
  • Linjerna på planen används endast vid serve
  • Serve ska slås underhands och studsa i motspelararnas serveruta
  • Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är den felaktig
  • Man har två servar på sig
  • Om bollen går direkt i motspelarens vägg räknas den som ute. Innan bollen tar i motspelarens vägg så måste den studsa i marken
  • Man får spela volley(inte på serve), halvvolley eller låta bollen studsa på glas/gallervägg
  • Man får även slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till mot-spelararnas planhalva
  • Man får inte slå bollen i gallret på sin egen sida

För detaljerade regler = padelregler.se