Carins Tennis o Padel AB 

Kortfattade Padelregler

(detaljerande regler=padelregler.se)

- På en vanlig plan spelar man alltid dubbel

- Poängräkning är samma som tennis

- Linjerna på planen används endast vid serve

- Serve ska slås underhands och studsa i motspelararnas serveruta

- Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är den felaktig

- Man har två servar på sig

- Om bollen går direkt i motspelarens vägg räknas den som ute. Innan bollen tar i motspelarens vägg så måste den studsa i marken

- Man får spela volley(inte på serve), halvvolley eller låta bollen studsa på glas/gallervägg

- Man får även slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till mot-spelararnas planhalva

- Man får inte slå bollen i gallret på sin egen sida