Carins Tennis o Padel AB

Padel och Tennisläger

Anmäl er idag på denna sida(under kontakt) om ni vill vara med på något läger 2021

Tränare på alla läger är Peter Lindkvist och Carin Nilsson och padeltränare Tim o Wallskog och ev gästtränare.

Sommaren 2021 arrangerar vi två vuxenläger tillsammans med spelare från blandade klubbar, ett utomhus 29-30 maj i Mariestad och ett 13-15 augusti i Fiskebäckskil . 


Vi kommer också arrangera ett junior läger 30/4-2/5 i Mariestad och ett 20-22 juni i Fiskebäckskil. juniorlägren är inställda läger pga Corona.


Lappar med info kommer ut här efter hand