Carins Tennis o Padel  AB

Tävlingar som vi arrangerar tillsammans med Mariestads TK, ochTibro TK.

Lysekil Open och Tibroslaget är nya tävlingar 2020 som vi arrangerar,

Tibroslaget är inställt 2021 pga Covid-19

Lambi Cup i Mariestad V 26

ICA Oxen Cup i Mariestad V37-38